Minigraver - IHI Diesel
Bredde: 100 cm.

Vægt: 1500 kg

Skovle: 20 / 30 / 40 /100 cm.

Dagsleje: kr. 750,00

+ diesel

+ levering

Edderkoppen

 

H: 2,04 m.

B: 0,78 m.

L: 5,30 m.

Til små og store opgaver.

Edderkoppen kommer ind overalt,- den kræver kun en smal port eller en døråbning på 195 x 80 cm.

De kommer nemt og ubesværet op i 18 meters højde.

 

Dagsleje: kr. 1.500,00

excl. levering.

Tremix pladevibrator
Motor: 5,0 HK

Brændstof: Benzin

Vægt: 80 kg.

Pladestørrelse: 46 x 54 cm.

Slag/min:: 3500

Dagsleje: kr. 165,00
Motorbøre
Aflæssehøjde: 48 cm.

Motor: 6,5 HK benzin

Lastekapacitet: 700 kg

L: 205 cm.

B: 87 cm.

H: 99 cm.

Vægt: 250 kg.

Dagsleje = 8 timer: kr. 350,00

excl. levering.

Teleskoplæsser

Løftehøjde: 15,50 m.

Løftevægt: 4000 kg.

Rækkevidde vandret: 11,00 m.

4 meter mandskabskurv

Fjernstyring

Drejeled

Skovl

Pallegafler

Dagsleje: kr. 1.600,00 incl. mandskabskurv

 

Dagsleje skovl: kr. 125,00

 

Dagsleje drejeled: kr. 200,00

 

excl. levering

excl. diesel

Rørdrev ½ - 2" - Rems
 
Dagsleje: kr. 200,00

Excl. leje af skærebakker

Skærebakker/stk. kr. 80,00

Bajonetsav
 
Dagsleje kr. 75,00 (excl. klinger)
Bore/mejselhammer - Bosch
 
Dagsleje: kr. 145,00

incl. spids- og fladmejsel

Støvsuger
 
Dagsleje: kr. 60,00
Vinkelsliber - Bosch
 
2000W: 55,00/dag

1400W: 55,00/dag

Rullestativ
 
Bredde: 1,35 m.

Længde: 1.90 m.

Højde: 4,50 m.

Nedstyrtningsrør
Støjsvagt nedstyrtningsrør i

slagfast plas.t.

Indfyldningstragt: 73 cm.

 

Dagsleje pr. sektion:

kr. 10,00 pr. dag

Indfyldningstragt:

kr. 25,00 pr. dag

Tromleblander
140 liter

220 v.

Efter endt lejemål

vurderes om maskinen skal sandblæses/renses for lejers regning.

 

Dagsleje kr. 100,00
Soroto tvangsblander
Vægt: 65 kg.

Efter endt lejemål

vurderes om maskinen skal sandblæses/renses for lejers regning.

 

Dagsleje: kr. 140,00
Rundsav med bord
Klinge: Ø 400 mm.

Tilslutning: 380 V

Vægt: 135 kg.

Lejeprisen er excl. klinger.

 

Dagsleje: kr. 100,00
Gips pladehejs
Gips pladehejs Laveste højde: 180 cm.

Største højde: 310 cm.
Egenvægt: 22 kg.
Max. last: 100 kg (centreret)

Dagsleje: kr. 100,00

Lejebetingelser

§1. Almindelige regler

Stk. 1. Nedenstående lejebetingelser er gældende for ethvert lejemål, med mindre andet er skriftligt bekræftet af Finn Randrup A/S

Stk. 2. Transport af materiel til/fra Finn Randrup A/S’s lager sker for lejers regning.

Stk. 3. Flytning af kørende materiel til/fra arbejdspladsen eller mellem arbejdspladser må ikke udføres af lejer selv, med mindre dette er skriftligt bekræftet og godkendt af Finn Randrup A/S.

Stk. 4. Udlejning til trediemand må ikke finde sted.

§ 2. Lejetid og beregning.

Stk. 1. Lejetiden beregnes fra første aftalte brugsdag i lejeaftalen til og med den dag materiellet returneres/aftales afhentet.

Stk. 2. Efter materiellets aflevering, finder eftersyn sted. For reparationsdage efter endt lejemål, kan kræves dagleje, når reparationen er forårsaget af skader, der henføres til overlast, misbrug eller forkert pasning af materiellet. For tid, brugt til rengøring, kan ligeledes kræves dagsleje. Lejer vil blive underrettet herom inden reparation/rengøring påbegyndes. Lejer skal udvise særlig opmærksomhed overfor rengøring af materiel anvendt til cementholdige og hærdende produkter.

Stk. 3. Alle priser er excl. moms.

Stk. 4. Ved dagsleje forstås 8 timer i perioden 07.00 - 17.00. Anvendelse udover dette tidsrum skal forud meddeles Finn Randrup A/S skriftligt. Lejen reguleres i overensstemmelse hermed.

Stk. 5. Der beregnes 4,4% af lejeprisen i forsikring. Selvrisiko udgør kr. 10.000,-

§3. Lejers ansvar og forpligtelser.

Stk. 1. Lejer er ansvarlig for det lejede materiel under hele lejeperioden, såvel overfor Finn Randrup A/S, som overfor trediemand, også for hændelig hel eller delvis undergang.

Stk. 2. Lejer er ansvarlig for lovmæssig og forskriftsmæssig installation og brug af det lejede, herunder anmeldelser til fabrikstilsyn og andre myndigheder. Udgifter i forbindelse med installation, afprøvning og godkendelse af materiellet betales af lejer.

Stk. 3. Lejer er forpligtet til ikke at anvende materiellet til formål eller forhold, hvortil det ikke er beregnet eller egnet, og alle udgifter til reparation ogvedligeholdelse forårsaget af skader, der kan henføres til overlast, misbrug eller forkert pasning af materiellet, betales fuld af lejer. Lejer skal efterkomme anvisninger fra Finn Randrup A/S.

Stk. 4. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere det lejede i samme stand, som det er modtaget, bortset fra normalt slid. Hvis unormal rengøring efter tilbagelevering er nødvendig, vil materiellet blive rengjort for lejers regning.

Stk. 5. Det påhviler lejer at udføre anvist smøring forskriftsmæssig. Skader opstået som følge af manglende udførelse heraf repareres for lejers regning.

Stk. 6. Materiellet udleveres med normalt tilbehør, men lejesatserne gælder ikke for forbrugsgods til materiellets drift, såsom el, brændstof, smøremidler, overdækning samt sliddele, som klinger, skæreskiver etc.

Stk. 7. Lejesatserne i lejeperioden er excl. betaling for nødvendig instruktion til brugere, udover den instruktion, der gives ved udlevering af materiellet. Lejer er forpligtet til, selv at læse eventuelle instruktionsbøger. Såfremt instruktionsbog ikke forefindes, er det lejers pligt at gøre opmærksom herpå. Et sådant forhold fritager ikke lejer for ansvar iht. nærværende lejebetingelser.

Stk. 8. Lejer er forpligtet til, ved lejemålets indgåelse, at meddele, såfremt materiellet anvendes til overarbejde og/eller skifteholdsarbejde.

Stk. 9. Lejer bærer alene ansvaret for ethvert tab han måtte lide, selvom dette kan henføres til fejl eller mangler med det lejede materiel eller forsinkelse ved levering. Reparationstid berettiger ikke til lejekreditering.

§4. Finn Randrup A/S's rettigheder.

Stk. 1. Finn Randrup A/S skal til enhver tid have adgang til af inspicere det lejede materiel.

Stk. 2. Ved enhver form for misligholdelse, herunder økonomisk, kan Finn Randrup A/S uden varsel ophæve lejemålet. Alle udgifter i forbindelse hermed , herunder afhentning af det lejede, påhviler lejer. Lejers eventuelle tab og udgifter i forbindelse hermed er Finn Randrup A/S uvedkommende.